​Lejebetingelser

1. De lejede apparater er Roys Radio / Roys Rental, ejendom og kan ikke erhverves af lejeren.


2. lejreren er forpligtet til at holde de lejede apparater assureret mod brand, tyveri og vandskade til et beløb modsvarende apparatets ny værdi i henhold til nærværende lejekontrakt, samt driftstab til apparatet er returneret eller erstattet.


3. lejeren bærer omkostningerne ved enhver skade, der opstår som følge af forsætlig eller uforsætlig, delvis eller hel ødelæggelse af de lejede apparater.


4. Roys Radio / Roys Rental, forpligter sig til at holde det leje i funktionsdygtig stand. ROYS har dog intet ansvar for dårlige antenne- og modtageforhold.


5. Eventuelle reparationer må kun foretages af Roys Radio / Roys Rental.


6. Lejeren er pligtig til at anmelde flytning til Roys Radio / Roys Rental, senest 8 dage før denne skal finde sted.


7. Roys Radio / Roys Rental, skal underrettes, såfremt det lejede henstår andet sted en aftalt.


8. Det lejede må ikke medtages uden for Danmarks grænser.


9. Alle omkostninger, der skyldes misligholdelse af denne kontrakt, påhviler lejeren.


10. Lejemålet kan ikke overdrages til andre uden skriftlig samtykke fra Roys Radio / Roys Rental.


11. Såfremt lejen ikke er betalt efter aftalen, er Roys Radio / Roys Rental, berettiget til uden varsel at lade det udlejede afhente.

12. Alle priser er excl. Moms. Betaling kontant ved lejeperiodens afslutning, max 8 dage fra fakturadato.


13. Erlagt depositum fortabes, såfremt lejevilkårene misligeholdes.

14. Roys Radio / Roys Rental, kan ikke gøres ansvarlig for skader eller andet tab forvoldt af eller via det lejede, ej heller på grund af eventuelt afsavn i tilfælde af driftsforstyrrelser, strejker og anden force majeure.​
​Evt drifttab dækkes ikke.

15. Udstyret beror på Roys Radio / Roys Rental adresse. Alle fragt- og transportomkostninger er for lejeres regning, hvor ikke andet er anført i leje kontrakten.


16. Alle aftaler, der ikke er skriftlige, kan Roys Radio / Roys Rental ikke gøres ansvarlig for. Der henvises til punkt 14 og 15.


17. Roys Radio / Roys Rental, har til enhver til ret til at bese det lejede, herunder få uhindret adgang til alle arrangementer, hvor de lejede effekter anvendes.


18. Alle afgifter til TELESTYRELSEN og anden myndighed er Roys Radio / Roys Rental uvedkommende.


19. Alle afhenter efter kl. 12.00. Alle returneringer før kl. 10.00. Overholdes returnerings fristen ikke, faktureres til udstyret er modtaget retur.

Roys Radio / Roys Rental, vil, i den udstrækning det er muligt, altid være disponibel på Tlf. 70 20 36 36 eller Mobil 20 40 80 36


Roys Radio / Roys Rental – en professionel forbindelse


Døgnvagt Tlf. 70 20 36 36

Hedeager 4 – 2605 Brøndby​​

​Firmaoplysninger

Roys Radio ApS

CVR-nr.: 86645912

info@royradio.dk

Roys Rental ApS

CVR-nr.: 32665179

info@royrental.dk​​

​adresseoplysninger

Hedeager 4, 2605 Brøndby

Find os her med Google Maps​

​Kontaktoplysning

Telefon: 70 20 36 36