​Lejebetingelser

1. De lejede apparater er Roys Radio ejendom og kan ikke erhverves af lejeren.


2. lejreren er forpligtet til at holde de lejede apparater assureret mod brand, tyveri og vandskade til et beløb modsvarende apparatets nyværedi i henhold til nærværende lejekontrakt, samt driftstab til apparatet er returneret eller erstattet.


3. lejeren bærer omkostningerne ved enhver skade, der opstår som følge af forsætlig eller uforsætlig, delvis eller hel ødelæggelse af de lejede apparater.


4. ROYS RADIO forpligter sig til at holde det leje i funktionsdygtig stand. ROYS har dog intet ansvar for dårlige antenne- og modtageforhold.


5. Eventuelle reparationer må kun foretages af ROYS RADIO.


6. Lejeren er pligtig til at anmelde flytning til ROYS RADIO senest 8 dage før denne skal finde sted.


7. ROYS RADIO skal underrettes, såfremt det lejede henstår andet sted en aftalt.


8. Det lejede må ikke medtages uden for Danmarks grænser.


9. Alle omkostninger, der skyldes misligholdelse af denne kontrakt, påhviler lejeren.


10. Lejemålet kan ikke overdrages til andre uden skriftlig samtykke fra ROYS RADIO.


11. Såfremt lejen ikke er betalt efter aftalen, er ROYS RADIO berettiget til uden varsel at lade det udlejede afhente.

12. Alle priser er excl. Moms. Betaling kontant ved lejeperiodens afslutning, max 8 dage fra fakturadato.


13. Erlagt depositum fortabes, såfremt lejevilkårene misligeholdes.

14. ROYS RADIO kan ikke gøres ansvarlig for skader eller andet tab forvoldt af eller via det lejede, ej heller på grund af eventuelt afsavn i tilfælde af driftsforstyrrelser, strejker og anden force majeure.​

15. Udstyret beror på ROYS RADIO adresse. Alle fragt- og transportomkostninger er for lejeres regning, hvor ikke andet er anført i denne kontrakt.


16. Alle aftaler, der ikke er skriftlige, kan ROYS RADIO ikke gøres ansvarlig for. Der henvises til punkt 14 og 15.


17. ROYS RADIO har til enhver til ret til at bese det lejede, herunder få uhindret adgang til alle arrangementer, hvor de lejede effekter anvendes.


18. Alle afgifter til TELESTYRELSEN og anden myndighed er ROYS RADIO uvedkommende.


19. Alle afhenter efter kl. 12.00. Alle returneringer før kl. 10.00. Overholdes returnerings fristen ikke, faktureres til udstyret er modtaget retur.

ROYS RADIO vil, i den udstrækning det er muligt, altid være disponibel på Tlf. 70 20 36 36.


Roys Radio – en professionel forbindelse


Døgnvagt Tlf. 70 20 36 36

Hedeager 4 – 2605 Brøndby​​

​Firmaoplysninger

Roys Radio ApS

CVR-nr.: 86645912​

Roys Rental ApS

CVR-nr.: 32665179​​

​adresseoplysninger

Hedeager 4, 2605 Brøndby

Find os her med googlemap​

​Kontaktoplysninger

Telefon: 70 20 36 36

E-mail: info@royrental.dk